Τι είναι SEO; - seotips.gr

Τι είναι SEO;

Τι είναι SEO (Ορισμός)

SEO είναι ακρώνυμο του search engine optimization ή στα ελληνικά βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, αλλά τι είναι SEO;
SEO είναι το σύνολο τεχνικών που εφαρμόζονται στις ιστοσελίδες και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της θέσης της ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης.

Η οργανική αναζήτηση είναι ο πιο δημοφιλής και σημαντικός τρόπος να βρουν οι χρήστες του διαδικτύου τις πληροφορίες που αναζητούν. Οι μηχανές αναζήτησης εμφανίζουν οργανικά αποτελέσματα που είναι τα πιο συναφή σε σχέση με τον όρο αναζήτησης. ΄Είναι ποιοτικά και δωρεάν.

Πρώτα θα εξηγήσουμε πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης, θα αναλύσουμε γιατί η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης (SEO) είναι σημαντική και ποιοι είναι οι τύποι SEO.

Πώς Λειτουργούν οι Μηχανές Αναζήτησης;

Γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης ανιχνεύουν, ευρετηριάζουν και εμφανίζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι πιο εύκολο να αποφασίσετε τη στρατηγική SEO που πρέπει να ακολουθήσετε για να πετύχετε την εμφάνιση του ιστοτόπου σας στην 1η σελίδα των αποτελεσμάτων (SERP-Search Engine Result Page).

Οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google, η Bing, η Yandex είναι οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες της ψηφιακής εποχής. Οι συμβατικές βιβλιοθήκες έχουν αντίγραφα βιβλίων στα ράφια τους, οι ηλεκτρονικές αποθηκεύουν αντίγραφα ιστοσελίδων με το περιεχόμενο τους.
Για να συλλέξουν το περιεχόμενο που βρίσκεται σε όλο το διαδίκτυο, οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ανιχνευτές που ονομάζονται αράχνες (spiders). Ο ανιχνευτής ξεκινά από μια γνωστή ιστοσελίδα και ακολουθώντας εσωτερικούς (internal links) και εξωτερικούς (external links) συνδέσμους, βρίσκει (ανιχνεύει) τις ιστοσελίδες του ιστότοπου και ιστοσελίδες σε άλλους ιστότοπους, αντίστοιχα.
Όλες οι ιστοσελίδες αποθηκεύονται (ευρετηριάζονται) σε μια βάση δεδομένων που αποτελεί το ευρετήριο (index) της μηχανής αναζήτησης.

Τι είναι SEO-Ανίχνευση-Ευρετηρίαση-Εμφάνιση

Η διασφάλιση της δυνατότητας ανίχνευσης και ευρετηριασμού των σελίδων του ιστότοπου επιτυγχάνεται με ενέργειες και πρακτικές που συνήθως αναφέρονται ως τεχνικό SEO.

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των συνδέσμων που ακολούθησε ο ανιχνευτής τον βοηθούν να καταλάβει το θέμα στο οποίο αναφέρεται κάθε σελίδα και πως συνδέεται με άλλες σελίδες της βάσης δεδομένων της μηχανής αναζήτησης.

Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί ένα ερώτημα στο πλαίσιο αναζήτησης, η μηχανή αναζήτησης ψάχνει, στο ευρετήριο της, ιστοσελίδες που περιέχουν σχετικό περιεχόμενο.
Έτσι δημιουργούνται τα οργανικά αποτελέσματα, δηλαδή μια λίστα ιστοσελίδων με κείμενο, άρθρα ειδήσεων, φωτογραφίες ή άλλους τύπους περιεχομένων.

Η επιλογή των σχετικών ιστοσελίδων γίνεται με ένα πολύπλοκο πρόγραμμα υπολογιστή που ονομάζεται αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος αναζήτησης συνεκτιμά πολλούς παράγοντες οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς αλλά κανείς δεν τους γνωρίζει όλους.
Σύμφωνα με την Google, τη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης, κάποιοι από τους παράγοντες είναι οι λέξεις του ερωτήματος, η συνάφεια και η χρηστικότητα ιστοσελίδας, η τοποθεσία χρήστη, κ.α.

Γιατί το SEO είναι Σημαντικό;

Κάθε ημέρα οι χρήστες του διαδικτύου πραγματοποιούν δισεκατομμύρια αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης, κυρίως στη Google, για πληροφορίες και προϊόντα. Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι οι μηχανές αναζήτησης είναι η μεγαλύτερη πηγή επισκεψιμότητας των ιστότοπων. Για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτής της πηγής επισκεψιμότητας πρέπει ο ιστότοπος να εμφανίζεται στα κορυφαία οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης για τις φράσεις-κλειδιά που στοχεύετε.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η 1η θέση στα οργανικά αποτελέσματα λαμβάνει 10 φορές περισσότερες επισκέψεις από το αποτέλεσμα της 10ης θέσης. Επίσης, τα 3 πρώτα οργανικά αποτελέσματα λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των επισκέψεων.
Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερη κατάταξη τόσο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον ιστότοπο.

Το SEO είναι σημαντικό γιατί προσφέρει:

 • Δωρεάν οργανικά αποτελέσματα
  Τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης στην σελίδα αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης (SERP) δεν χρειάζονται πληρωμή. Τοποθετούνται γιατί πληρούν τους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης.
 • Ποιοτική επισκεψιμότητα
  Στόχος των μηχανών αναζήτησης είναι η εμφάνιση αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν πιο σχετικών με τη φράση που αναζητούν οι χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης που θα επισκεφθεί τον ιστότοπο ενδιαφέρεται πραγματικά για την υπηρεσία, το προϊόν ή την πληροφορία του ιστότοπου. Οπότε είναι πολλές οι πιθανότητες να μετατραπεί σε πελάτη.
 • Ποσότητα οργανικής επισκεψιμότητας
  Έρευνες έχουν δείξει ότι οι χρήστες προτιμούν τα οργανικά αποτελέσματα παρά τις διαφημίσεις. Όσο πιο κοντά στην κορυφή της σελίδας των αποτελεσμάτων βρίσκεται η ιστοσελίδα τόσο περισσότερη επισκεψιμότητα αποκτά.

Τύποι της Βελτιστοποίησης Μηχανών Αναζήτησης (SEO)

Οι μηχανές αναζήτησης λαμβάνουν υπόψη πολλούς παράγοντες κατά την κατάταξη των ιστοσελίδων στα αποτελέσματα τους. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται σε πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν εντός του ιστότοπου, εκτός του ιστότοπου και στη βέλτιστη υλοποίηση του τεχνικά.

Οι τρεις βασικοί τύποι SEO είναι:

 • On-page SEO
  Στο on-page SEO εφαρμόζονται πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της δομής του περιεχομένου κάθε σελίδας του ιστότοπου.
 • Off-page SEO
  Στο off-page SEO υλοποιούνται στρατηγικές για την απόκτηση ποιοτικών συνδέσμων από άλλους ιστότοπους, για την αλληλεπίδραση με τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για την ενίσχυση της διαδικτυακής φήμης του ιστότοπου.
 • Τεχνικό SEO
  Στο τεχνικό SEO ακολουθούνται τεχνικές με σκοπό τη βελτίωση τεχνικών θεμάτων του ιστότοπου, όπως η δομή, ο κώδικας, η ταχύτητα φόρτωσης, η ασφάλεια, κ.α.

Συμπεράσματα

Το SEO (βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης) είναι οι τεχνικές που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις σελίδες ή τα άρθρα ή τις κατηγορίες, κ.λ.π., του ιστότοπου.
Να θυμάστε ότι οι μηχανές αναζήτησης δεν κατατάσσουν όλο τον ιστότοπο αλλά σελίδες, άρθρα ή κατηγορίες, κ.λ.π.
Το SEO είναι μια μακροπρόθεσμη εργασία. Τα αποτελέσματα της δεν φαίνονται αμέσως. Συνήθως χρειάζονται 6 μήνες ή και περισσότερο.
Το SEO είναι περισσότερο από μια απλή εγκατάσταση ενός πρόσθετου για SEO. Τα πρόσθετα για SEO είναι χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν όμως χρειάζονται πολύ περισσότερα για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου.

Πόσο χρήσιμο είναι το άρθρο;

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Scroll to Top