Τι είναι το Robots.txt και Γιατί Είναι Σημαντικό για το SEO - seotips.gr

Τι είναι το Robots.txt και Γιατί Είναι Σημαντικό για το SEO

Τι είναι το Robots.txt;

Το robots.txt είναι ένα αρχείο που χρησιμοποιείται από τους ιστότοπους για την επικοινωνία με τα προγράμματα ανίχνευσης (crawlers/αράχνες) των μηχανών αναζήτησης.

Είναι ένα απλό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον ριζικό κατάλογο ενός ιστότοπου και περιέχει οδηγίες προς τις αράχνες σχετικά με το ποιες σελίδες ή ενότητες του ιστότοπου επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να ανιχνευτούν ή να ευρετηριαστούν.

Η βασική δομή ενός αρχείου robots.txt περιλαμβάνει μία ή περισσότερες γραμμές user-agent, ακολουθούμενες από οδηγίες όπως “Disallow” ή “Allow” για να καθορίσετε ποιες περιοχές του ιστότοπου θα πρέπει να εξαιρεθούν ή να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ανίχνευσης.

User-agent: *
Disallow: /private/
Allow: /public/

Οι αράχνες των μηχανών αναζήτησης, όπως το Googlebot, το Bingbot ή άλλες, συνήθως σέβονται τους κανόνες που ορίζονται στο αρχείο robots.txt κατά την ευρετηρίαση ενός ιστότοπου.

Γιατί το Robots.txt Είναι Σημαντικό;

Το αρχείο robots.txt διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση αποτελεσματικής βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO) για έναν ιστότοπο.

Με τη βοήθεια του robots.txt, μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο οι ανιχνευτές μηχανών αναζήτησης έχουν πρόσβαση και ευρετηρίαση του ιστότοπού τους.

Οι σημαντικότεροι λόγοι που πρέπει να έχετε ένα αρχείο robots.txt στον ιστότοπό σας είναι:

1. Έλεγχος Προϋπολογισμού Ανίχνευσης

Ο προϋπολογισμός ανίχνευσης (crawl budget) αναφέρεται στον αριθμό των σελίδων που θα ανιχνεύσουν οι μηχανές αναζήτησης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Με τη βοήθεια του αρχείου robots.txt μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τον προϋπολογισμό ανίχνευσης και να διασφαλίσετε ότι οι αράχνες των μηχανών αναζήτησης εστιάζουν στην ανίχνευση των πιο σημαντικών σελίδων του ιστότοπού τους.

Αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για ιστότοπους με μεγάλο αριθμό σελίδων, καθώς τους επιτρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ανίχνευση των σημαντικών σελίδων. Αν μια σελίδα δεν ανιχνευτεί δεν θα ευρετηριαστεί και δεν θα καταταχτεί.

2. Αποκλεισμός Διπλότυπου Περιεχομένου

Το διπλότυπο περιεχόμενο μπορεί να βλάψει τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) ενός ιστότοπου μειώνοντας τη συνάφεια και την αξία των σελίδων του.

Χρησιμοποιώντας το αρχείο robots.txt μπορείτε να εμποδίσετε τις αράχνες των μηχανών αναζήτησης να έχουν πρόσβαση σε διπλότυπο περιεχόμενο, διασφαλίζοντας ότι η πιο σχετική έκδοση των σελίδων του ιστότοπου ερευτηριάζεται.

Αυτό βοηθά στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης SEO του ιστότοπου, αποφεύγοντας ζητήματα κατάταξης που σχετίζονται με διπλό περιεχόμενο.

3. Αποκλεισμός Ιδιωτικού Περιεχομένου ή Πόρων

Η ύπαρξη αρχείου robots.txt βοηθά στην προστασία ευαίσθητων ή ιδιωτικών πληροφοριών και πόρων (αρχεία pdf, εικόνες, βίντεο) που δεν θέλετε να εμφανιστούν στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Καθορίζοντας ορισμένους καταλόγους ή σελίδες ως “Απαγόρευση (disallow)”, εμποδίζετε τις μηχανές αναζήτησης να έχουν πρόσβαση και να εμφανίσουν περιεχόμενο που θα πρέπει να παραμείνει ιδιωτικό.

Πώς Λειτουργεί το Αρχείο Robots.txt;

Το αρχείο robots.txt λειτουργεί παρέχοντας οδηγίες στα ρομπότ των μηχανών αναζήτησης σχετικά με τα μέρη ενός ιστότοπου που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να ανιχνεύουν και να ευρετηριάζουν.

Οι μηχανές αναζήτησης πραγματοποιούν δύο κύριες ενέργειες:

 • ανιχνεύουν το διαδίκτυο για να ανακαλύψουν περιεχόμενο,
 • ερευτηριάζουν και εμφανίζουν το περιεχόμενο στους χρήστες που αναζητούν συναφείς πληροφορίες.

Για την ανίχνευση των ιστότοπων, τα ρομπότ των μηχανών αναζήτησης ακολουθούν τους συνδέσμους που βρίσκουν στις ιστοσελίδες και έτσι οδηγούνται από τον έναν ιστότοπο στον άλλον, ανακαλύπτοντας, συνεχώς, περιεχόμενο.

Όταν ένα ρομπότ βρεθεί σε έναν ιστότοπο, πριν κάνει οτιδήποτε άλλο, αναζητά το αρχείο robots.txt.
Εάν βρει, η αράχνη θα το διαβάσει, πριν ξεκινήσει την ανίχνευση. Επειδή το αρχείο robots.txt περιέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανίχνευσης του ιστότοπου, οι πληροφορίες αυτές θα την καθοδηγήσουν πώς να ανιχνεύσει και να ευρετηριάσει τον συγκεκριμένο ιστότοπο.
Εάν δεν βρει αρχείο robots.txt ή το αρχείο δεν περιέχει οδηγίες που δεν επιτρέπουν την περαιτέρω δραστηριότητα της αράχνης, θα προχωρήσει στην ανίχνευση του ιστότοπου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ οι ανιχνευτές ιστού των αξιόπιστων μηχανών αναζήτησης σέβονται τους κανόνες του αρχείου robots.txt, τα κακόβουλα ρομπότ ενδέχεται να αγνοήσουν αυτές τις οδηγίες. Επομένως, το robots.txt δεν είναι αλάνθαστο μέτρο ασφαλείας και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτό για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών. Επιπλέον, είναι ένα δημόσιο έγγραφο και μπορεί να το δει ο καθένας, επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την απόκρυψη προσωπικών πληροφοριών.

Σύνταξη Αρχείου Robots.txt

Το αρχείο robots.txt έχει μια συγκεκριμένη σύνταξη και ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται ώστε οι ανιχνευτές των μηχανών αναζήτησης να λαμβάνουν τις σωστές οδηγίες σχετικά με την ανίχνευση των ιστοσελίδων του ιστότοπου.

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις και σύνταξη, όπως “user-agent”, “allow” και “disallow”, μπορείτε να ελέγξετε ποια μέρη του ιστότοπού σας είναι προσβάσιμα στις μηχανές αναζήτησης.

Δημιουργήστε το αρχείο robots.txt χρησιμοποιώντας έναν απλό κειμενογράφο όπως το Notepad (για Windows) ή το Sublime (για macOS).

Οι οδηγίες που πρέπει να συμπεριλάβετε στο αρχείο είναι:

 • Οδηγία User-Agent
  Είναι η πρώτη γραμμή του μπλοκ οδηγιών και προσδιορίζει τον ανιχνευτή για τον οποίο ισχύουν οι κανόνες.
  Παράδειγμα:
  User-agent: Googlebot
  Disallow: /wp-admin/

  Η οδηγία αφορά τον ανιχνευτή της Google (Googlebot) και του απαγορεύει να ανιχνεύσει τον φάκελο ‘/wp-admin/’.
  Μπορούν να δοθούν διαφορετικές οδηγίες για τους ανιχνευτές κάθε μιας μηχανής αναζήτησης, γράφοντας το όνομα του στην οδηγία ‘User-agent‘.
  Γράφοντας, User-agent: *, η οδηγία ισχύει για τους ανιχνευτές όλων των μηχανών αναζήτησης.
 • Οδηγία Disallow (απαγόρευση)
  Η οδηγία καθορίζει τα μέρη του ιστότοπου (ιστοσελίδες, φάκελοι, αρχεία, κ.λ.π.) που δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση ο ανιχνευτής.
  Παράδειγμα:
  User-agent: *
  Disallow: /images/
  *.jpg
  Η παραπάνω οδηγία απαγορεύει σε όλα τα ρομπότ να ανιχνεύσουν στον φάκελο ‘images’ τα αρχεία ‘jpg’ (φωτογραφίες).
 • Οδηγία Allow (επιτρέπεται)
  Η οδηγία ‘Allow’ επιτρέπει στους ανιχνευτές να διαβάζουν έναν υποκατάλογο ή μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή ένα αρχείο ακόμα και σε έναν κατάλογο που γενικά δεν επιτρέπεται.
  Παράδειγμα:
  User-agent: *
  Disallow: /images/
  *.jpg
  Allow: /images/abc.jpg
 • Οδηγία Sitemap (χάρτη ιστότοπου)
  Η οδηγία χάρτη ιστότοπου υποδεικνύει τη θέση του χάρτη ιστοτόπου XML για τον ιστότοπο.
  Ο χάρτης ιστότοπου περιλαμβάνει όλες τις ιστοσελίδες που θέλουμε να ανιχνεύσουν και να ευρετηριάσουν οι μηχανές αναζήτησης.
  Παράδειγμα:
  Sitemap: https://seotips.gr/sitemap_index.xml
  Γράφεται στην αρχή ή στο τέλος του αρχείου robots.txt. Η προσθήκη του χάρτη ιστότοπου στο αρχείο robots.txt είναι μια καλή τακτική για να βοηθήσετε τις μηχανές αναζήτησης να ανιχνεύσουν τον ιστότοπό σας. Όμως, πρέπει να υποβάλετε τον χάρτη ιστότοπου XML σε κάθε μια μηχανή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της.
 • Οδηγία Crawl-delay (καθυστέρησης ανίχνευσης)
  Η οδηγία Crawl-delay καθορίζει την ελάχιστη χρονική καθυστέρηση (σε δευτερόλεπτα) που πρέπει να περιμένουν οι ανιχνευτές μεταξύ των αιτημάτων προς τον διακομιστή.
  Παράδειγμα:
  User-agent: *
  Crawl-delay: 10
  Η παραπάνω οδηγία λέει στους ανιχνευτές να περιμένουν 10 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ενέργεια ανίχνευσης. Έτσι, αποφεύγεται η υπερφόρτωση του διακομιστή.

Αφού δημιουργήσετε το αρχείο αποθηκεύστε το στον ριζικό κατάλογο του ιστότοπου (π.χ. https://seotips.gr/robots.txt).

Συμπέρασμα

Το αρχείο robots.txt είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για το SEO, καθώς σας επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο οι ανιχνευτές μηχανών αναζήτησης έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο, να βελτιστοποιήσετε τον προϋπολογισμό ανίχνευσης και να αποκλείσετε την ευρετηρίαση διπλού περιεχομένου.

Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το robots.txt, μπορείτε να βελτιώσετε τη συνολική απόδοση του ιστότοπου, επιτυγχάνοντας υψηλότερες κατατάξεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης που οδηγούν σε περισσότερη οργανική επισκεψιμότητα.

Πόσο χρήσιμο είναι το άρθρο;

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Scroll to Top