Τεχνικό SEO: Βασικές Οδηγίες για Αρχάριους - seotips.gr

Τεχνικό SEO: Βασικές Οδηγίες για Αρχάριους

Το τεχνικό SEO είναι σημαντικό στοιχείο κάθε επιτυχημένου ιστότοπου. Υλοποιώντας, ακόμα και τις βασικές τεχνικές βοηθάτε τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν τον ιστότοπο σας και αυξάνετε την πιθανότητα να τον εμφανίσουν στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε αυτό το α΄ρθρο θα διαβάσετε τα βασικά στοιχεία του τεχνικού SEO και λεπτομέρειες για την υλοποίηση τους ώστε να βελτιώσετε την προβολή του ιστότοπου σας.

Τι είναι το Τεχνικό SEO

Τεχνικό SEO είναι ένα σύνολο διαδικασιών που σκοπό έχουν τη βελτίωση της δομής, του κώδικα και του περιεχόμενου του ιστότοπου. Στόχος είναι να βοηθήσουν τις μηχανές αναζήτησης να ανιχνεύσουν, να κατανοήσουν και να ευρετηριάσουν τον ιστότοπο, πιο εύκολα.

Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση των διευθύνσεων URLs, του κώδικα HTML, CSS και JavaScript, της ταχύτητας φόρτωσης του ιστότοπου, των εσωτερικών συνδέσμων (internal links) στο περιεχόμενο, τη διασφάλιση ότι ο ιστότοπος είναι φιλικός στις κινητές συσκευές (mobile-friendly) κ.α.

Η σωστή υλοποίηση των παραπάνω τεχνικών συμβάλλει στη μείωση του χρόνου ανίχνευσης του ιστότοπου, στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και στην εξάλειψη τυχόν σφαλμάτων που εμποδίζουν τις μηχανές αναζήτησης να ανιχνεύουν και να ευρετηριάζουν τις ιστοσελίδες.

Ο τακτικός έλεγχος και η ενημέρωση του τεχνικού SEO στον ιστότοπο βοηθά στον εντοπισμό σφαλμάτων που ενδέχεται να εμποδίζουν τις μηχανές αναζήτησης να ανιχνεύουν και να ευρετηριάζουν σωστά τις σελίδες σας.

Γιατί είναι Σημαντικό το Τεχνικό SEO

Το τεχνικό SEO παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ιστοσελίδας. Διασφαλίζει ότι οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να ανιχνεύουν, να ευρετηριάζουν και να κατανοούν σωστά το περιεχόμενο, τη δομή και την προσβασιμότητα του ιστότοπου σας.

Χωρίς την υλοποίηση τεχνικού SEO ακόμα και το ποιοτικότερο περιεχόμενο μπορεί να παραμείνει αόρατο στους χρήστες. Αν οι μηχανές αναζήτησης δεν ανακαλύψουν το περιεχόμενο δεν θα το εμφανίσουν στις σελίδες αποτελεσμάτων για τα σχετικά ερωτήματα. Οπότε, οι χρήστες δεν θα μπορέσουν να το βρουν.

Το τεχνικό SEO δεν πρέπει να υποτιμάται γιατί συμβάλλει καθοριστικά στην κατάταξη των οργανικών αποτελεσμάτων του ιστότοπου.

Βασικές Πρακτικές του Τεχνικού SEO

Υπάρχουν πολλές πρακτικές που πρέπει να υλοποιηθούν για το τεχνικό SEO, αλλά κάποιες έχουν σημαντική επίδραση στην κατάταξη και την επισκεψιμότητα του ιστότοπου.

Παρακάτω θα αναλύσουμε τις βασικές πρακτικές που πρέπει να υλοποιήσετε.

1. Βελτιστοποιήστε τη Δομή και την Πλοήγηση του Ιστότοπου

Η δομή του ιστότοπου αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης όλων των σελίδων στον ιστότοπο. Δηλαδή, πώς οι σελίδες συνδέονται μεταξύ τους, μέσω εσωτερικών συνδέσμων, δημιουργώντας μια λογική ροή από την μια σελίδα στην άλλη.

Η δομή του ιστότοπου είναι ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση και τη χρηστικότητα του ιστότοπου. Μια καλά οργανωμένη δομή βελτιώνει την εμπειρία χρήστη (UX – User Experience) γιατί διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες μπορούν να εύκολα αυτό που αναζητούν. Επίσης, βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να βρουν και να ευρετηριάσουν το περιεχόμενο του ιστότοπου.

Γενικά, χρειαζόμαστε μια ‘επίπεδη’ δομή, που σημαίνει ότι οι σελίδες του ιστότοπου απέχουν μόνο λίγα κλικ η μία από την άλλη. Αυτή η δομή εξασφαλίζει εύκολη πλοήγηση για τον επισκέπτη και για τις μηχανές αναζήτησης. Επιπλέον, καμία σελίδα δεν είναι ‘ορφανή’ (σελίδα χωρίς εσωτερικούς συνδέσμους προς αυτή).

2. Βελτιστοποιήστε τη Διεύθυνση URL

Η διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator – Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) δείχνει τη θέση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Όταν εισάγετε μια διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης σας οδηγεί στην ιστοσελίδα που επιθυμείτε.

Η μορφή της διεύθυνσης URL είναι: https://domain.gr/τίτλος-σελίδας ή https://domain.gr/κατηγορία/τίτλος-άρθρου.

Κάθε ιστοσελίδα πρέπει να έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση URL.

Η διεύθυνση URL δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ιστοσελίδα τόσο στις μηχανές αναζήτησης όσο και στους χρήστες του διαδικτύου που κάνουν αναζήτηση.

Η σωστή διεύθυνση URL είναι σταθερή (δεν πρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση URL μετά τη δημοσίευση της σελίδας) και να περιέχει λέξεις/φράσεις κλειδιά.

3. Χρησιμοποιήστε Διαδρομή Πλοήγησης (Breadcrumb Navigation)

Η διαδρομή πλοήγησης (breadcrumb navigation) είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία του τεχνικού SEO και πρέπει να υπάρχει σε κάθε ιστότοπο.

Δείχνει τη διαδρομή μέχρι την τρέχουσα σελίδα, επιτρέποντας στον χρήστη να επιστρέψει σε μια προηγούμενη σελίδα, εύκολα.

Επίσης, βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία χρήστη (UX) αλλά και το συνολικό SEO του ιστότοπου καθώς παρέχει στις μηχανές αναζήτησης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και την ιεραρχία του ιστότοπου.

4. Εξασφαλίστε την Ανίχνευση και την Ευρετηρίαση του Ιστότοπου

Είναι σημαντικό, το περιεχόμενο του ιστότοπου να ανιχνεύεται και να ευρετηριάζεται από τις μηχανές αναζήτησης.

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ανιχνευτές (αράχνες) για να ανακαλύψουν το περιεχόμενο του ιστότοπου. Οι ανιχνευτές ακολουθούν τους συνδέσμους και με αυτόν τον τρόπο ανιχνεύουν όλες τις σελίδες.

Όμως, υπάρχουν τρόποι για να καθοδηγήσετε τους ανιχνευτές. Μπορεί, για παράδειγμα, να θέλετε να αποκλείσετε από την ανίχνευση συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Οι οδηγίες στους ανιχνευτές γράφονται σε ένα αρχείο που ονομάζεται robots.txt. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο, το οποίο πρέπει να το διαχειριστείτε προσεκτικά. Ένα λάθος μπορεί να εμποδίσει τους ανιχνευτές να ανακαλύψουν σημαντικό περιεχόμενο του ιστότοπου.

Βεβαιωθείτε ότι το σημαντικό περιεχόμενο του ιστότοπου είναι προσβάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης. Εντοπίστε τυχόν σφάλματα ανίχνευσης και διορθώστε τα.

Αφού το περιεχόμενο ανιχνευτεί, οι αράχνες των μηχανών αναζήτησης το αποθηκεύουν στο ερευτήριο τους και το εμφανίζουν στη σελίδα αποτελεσμάτων για σχετικό ερώτημα. Βέβαια, για να εμφανιστεί η σελίδα στα αποτελέσματα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί όλες οι τεχνικές του On-Page SEO.

Ένας τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η Google έχει ανιχνεύσει σωστά και έχει καταχωρίσει το περιεχόμενο του ιστότοπου στο ευρετήριο της είναι να αξιοποιήσετε ένα δωρεάν εργαλείο, το Google Search Console.

5. Δημιουργήστε έναν Χάρτη Ιστότοπου XML

Ο χάρτης ιστότοπου XML είναι ένα αρχείο μορφής XML που περιέχει όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου (σελίδες, άρθρα, φωτογραφίες, κατηγορίες, ετικέτες κ.α.) και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Η δημιουργία του χάρτη ιστότοπου είναι ουσιαστικό στοιχείο του τεχνικού SEO, γιατί βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να ανακαλύψουν εύκολα το σημαντικό περιεχόμενο του ιστότοπου καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με την ημερομηνία δημιουργίας και τροποποίησης του.

Η Google αναφέρει ότι ο χάρτης ιστότοπου XML είναι η δεύτερη πιο σημαντική πηγή ανακάλυψης περιεχομένου.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί να ανιχνευτεί και να ευρετηριαστεί, ακόμα και αν δεν υπάρχει χάρτης ιστότοπου, μέσω μιας εξαιρετικής εσωτερικής διασύνδεσης. Όμως όλοι οι ιστότοποι δεν έχουν εξαιρετική εσωτερική διασύνδεση και η ύπαρξη χάρτη ιστότοπου θα καλύψει τα τυχόν κενά.

Αν ο ιστότοπος σας έχει υλοποιηθεί με WordPress, εγκαθιστώντας το πρόσθετο Yoast SEO δημιουργείται αυτόματα χάρτης ιστότοπου XML.

6. Διασφαλίστε ότι ο Ιστότοπος είναι Φιλικός στις Κινητές Συσκευές (Mobile-Friendly)

Στις μέρες μας οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν τα ‘έξυπνα’ κινητά τηλέφωνα για την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο. Έτσι, οι ιστότοποι πρέπει να προβάλλονται σωστά στις κινητές συσκευές ώστε να μπορούν οι χρήστες να αλληλεπιδράσουν εύκολα.

Η Google έχει ανακοινώσει ότι για τους νέους ιστότοπους, οι αράχνες της ανιχνεύουν και ερευτηριάζουν το περιεχόμενο του ιστότοπου πρώτα την έκδοση για τις κινητές συσκευές. Αυτό ονομάζεται ερευτηρίαση με προτεραιότητα στο κινητό (mobile-first indexing).

Για να ελέγξετε τη χρηστικότητα του ιστότοπου στις κινητές συσκευές, χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το εργαλείο της Google ‘Mobile-Friendly Test Tool‘, το οποίο μπορεί να αξιολογήσει πόσο εύκολα ένας επισκέπτης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη σελίδα σας σε μια κινητή συσκευή.

7. Βελτιστοποιήστε την Ταχύτητα του Ιστότοπου

Η ταχύτητα φόρτωσης του ιστότοπου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κατάταξης του στις σελίδες των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Η αργή σελίδα προσφέρει λιγότερη εμπειρία χρήστη και γι’ αυτό οι μηχανές αναζήτησης την κατατάσσουν χαμηλότερα από την αντίστοιχη ταχύτερη της με αποτέλεσμα λιγότερη επισκεψιμότητα.

Από το 2021, η εμπειρία σελίδας (πόσο γρήγορα οι χρήστες βλέπουν τη σελίδα) έχει γίνει επίσημα παράγοντας κατατάξης της Google.

8. Εφαρμόστε Δομημένα Δεδομένα (Structured Data)

Τα δομημένα δεδομένα (structured data) είναι ένας τρόπος επισήμανσης δεδομένων που διευκολύνει τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν ποιές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπό σας.

Η χρήση δομημένων δεδομένων σας δίνει την ευκαιρία να παρέχετε σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο.

Τα δομημένα δεδομένα βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να κατηγοριοποιούν καλύτερα και να ευρετηριάζουν τις σελίδες στον ιστότοπό σας, ώστε να τις εμφανίζουν στους χρήστες για σχετικά ερωτήματα.

Συμπεράσματα

Το τεχνικό SEO είναι ένα ουσιαστικό μέρος του SEO.

Οι πρακτικές του, τουλάχιστον οι βασικές, πρέπει να υλοποιούνται σε κάθε ιστότοπο ώστε οι μηχανές αναζήτησης να κατανοούν το περιεχόμενο του και να το αξιολογούν θετικά για να το κατατάξουν ψηλά στα αποτελέσματα.

Πόσο χρήσιμο είναι το άρθρο;

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Scroll to Top