Δομή Ιστότοπου για Αποτελεσματικό SEO - seotips.gr

Δομή Ιστότοπου για Αποτελεσματικό SEO

Η βελτιστοποιημένη δομή ιστότοπου είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους χρήστες όσο και για τις μηχανές αναζήτησης.

Ένας καλά δομημένος ιστότοπος παρέχει στον χρήστη εύκολη πλοήγηση και διασφαλίζει ότι βρίσκει τις πληροφορίες που αναζητά. Επίσης, βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να ανιχνεύουν το περιεχόμενο του και να ευρετηριάζουν τις ιστοσελίδες του αποτελεσματικά.

Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι η δομή ιστότοπου, γιατί είναι σημαντική για το SEO και θα αναφέρουμε πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της.

Τι είναι η Δομή Ιστότοπου;

Η δομή ιστότοπου αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης και σχεδιασμού του ιστότοπου, στο πώς συνδέονται οι ιστοσελίδες μεταξύ τους (εσωτερική διασύνδεση) όπως και στην ιεραρχία τους.

Ο δομημένος ιστότοπος με λειτουργικό μενού και σαφή κατηγοριοποίηση επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγούνται στο περιεχόμενο του εύκολα, με αποτέλεσμα, να βελτιώνεται η εμπειρία χρήστη και να μειώνονται τα ποσοστά εγκατάλειψης. Επίσης, η εσωτερική διασύνδεση δημιουργεί μια λογική ροή μεταξύ των ιστοσελίδων την οποία χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης για να βρουν, να κατανοήσουν και να ευρετηριάσουν το περιεχόμενο του.

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται μια δομή ιστότοπου με σωστή εσωτερική διασύνδεση.

Τεχνικό SEO Δομή Ιστότοπου

Γιατί η Δομή Ιστότοπου είναι Σημαντική;

Η δομή ιστότοπου είναι σημαντικό στοιχείο του SEO γιατί επηρεάζει τόσο την εμπειρία χρήστη όσο και την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.

Οι βασικοί λόγοι είναι:

Βελτιώνει την Εμπειρία Χρήστη (User Experience)

Ένας σωστά δομημένος ιστότοπος διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη και τον βοηθά να βρει ό,τι αναζητά (προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες) με λίγα κλικ. Αυτό, αυξάνει την ικανοποίηση του χρήστη και η πιθανότητα να επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο σας είναι μεγάλη, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα του.

Επίσης, η λειτουργική δομή ιστότοπου αυξάνει τον χρόνο παραμονής του χρήστη σε αυτόν και ας μην ξεχνάμε ότι η αφοσίωση χρήστη είναι παράγοντας κατάταξης των μηχανών αναζήτησης (και κυρίως της Google).

Βελτιώνει την Ανίχνευση και την Ευρετηρίαση

Οι μηχανές αναζήτησης, πριν κατατάξουν μια ιστοσελίδα, πρέπει να την βρουν (ανίχνευση) και να κατανοήσουν το περιεχόμενο της ώστε να την κατηγοροποιήσουν σωστά (ευρετηρίαση). Σε αυτά τα δύο βήματα, η δομή του ιστότοπου παίζει σημαντικό ρόλο.

Όταν ο ιστότοπος έχει μια λογική δομή και σωστή εσωτερική διασύνδεση, οι μηχανές αναζήτησης εντοπίζουν αποτελεσματικά όλο το περιεχόμενο του και το αποθηκεύουν στο ευρετήριο τους για τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά.

Διανέμει την Αξία της Ιστοσελίδας (Link Juice)

Η αξία (σπουδαιότητα) της ιστοσελίδας, όπως αυτή έχει αξιολογηθεί από τις μηχανές αναζήτησης, μεταβιβάζεται στις συνδεδεμένες σελίδες μέσω των εσωτερικών συνδέσμων.

Ένας σωστά δομημένος ιστότοπος περιέχει ένα σύστημα εσωτερικών συνδέσμων το οποίο συνδέει όλες τις ιστοσελίδες μεταξύ τους διανέμοντας την αξία τους, με αποτέλεσμα την υψηλότερη κατάταξη τους στη σελίδα αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Βέλτιστες Πρακτικές για τη Δομή Ιστότοπου

Για να βελτιστοποιήσετε τη δομή του ιστότοπου εφαρμόστε τις παρακάτω στρατηγικές:

1. Σχεδιάστε την Ιεραρχία του Ιστότοπου

Πριν ξεκινήσετε την υλοποίηση του ιστότοπου, είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε, προσεκτικά, την ιεραρχία του.

Οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο με όσο το δυνατόν λιγότερα κλικ (ιδανικά, έως τρία), ακόμα και αν πρόκειται για ένα μεγάλο ηλεκτρονικό κατάστημα με χιλιάδες προϊόντα ή έναν ενημερωτικό ιστότοπο με χιλιάδες άρθρα.

Για να δημιουργήσετε μια αποτελεσματική ιεραρχία, σκεφτείτε τις πιο σημαντικές σελίδες και κατηγορίες του ιστότοπου. Στη συνέχεια, χωρίστε τις κατηγορίες σε σχετικές υποκατηγορίες, προσέχοντας να μην μείνει εκτός κάποια ιστοσελίδα. Μην δημιουργήσετε περιττές κατηγορίες ή υποκατηγορίες και μην ξεπεράσετε, σε βάθος τα 4 κλικ.

2. Δημιουργήστε ένα Λειτουργικό Μενού

Το μενού πλοήγησης είναι μια συλλογή συνδέσμων του ιστότοπου και ενισχύει τη δομή του. Ένα καλά σχεδιασμένο μενού πλοήγησης βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν και να έχουν εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστότοπου σας. Έτσι, μειώνεται το ποσοστό εγκατάλειψης και αυξάνεται ο χρόνος παραμονής.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μενού πλοήγησης, όπως το οριζόντιο, το κατακόρυφο, το hamburger (χρησιμοποιείται κυρίως στις κινητές συσκευές). Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι το οριζόντιο μενού, δηλαδή μια οριζόντια γραμμή πλοήγησης, που λειτουργεί καλά για τους περισσότερους ιστότοπους.

Αυτή η γραμμή πλοήγησης ανώτατου επιπέδου θα πρέπει να περιέχει όλες τις σημαντικές σελίδες και κατηγορίες του ιστότοπου σας (όπως ‘Αρχική’, ‘Σχετικά με εμάς’, ‘Επικοινωνία’, ‘Κατάστημα’, κλπ). Σκεφτείτε το κοινό σας, τι ψάχνει όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο σας; Αυτό θα σας υπαγορεύσει τι πρέπει να περιέχει το μενού. Αν χρειάζεται να συμπεριλάβετε πολλές επιλογές, επιλέξτε μια να αναπτυσσόμενη δομή πλοήγησης.

Τα αναπτυσσόμενα μενού πλοήγησης λειτουργούν καλά σε ιστότοπους με πολύ περιεχόμενο και περίπλοκη δομή ιστότοπου. Για παράδειγμα, ηλεκτρονικά καταστήματα με πολλές κατηγορίες και προϊόντα. Οι επισκέπτες βλέπουν μια απλή γραμμή πλοήγησης, επιλέγουν την κατηγορία που θέλουν και μέσα από ένα αναπτυσσόμενο μενού την υποκατηγορία που τους ενδιαφέρει.

3. Βελτιστοποιήστε την Εσωτερική Σύνδεση

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι οδηγούν από την μια ιστοσελίδα στην άλλη μέσα στον ίδιο ιστότοπο, βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να ανακαλύψουν το περιεχόμενο και να κατανοήσουν τη δομή του ιστότοπου. Επίσης, οι εσωτερικοί σύνδεσμοι διανέμουν την αξία της ιστοσελίδας στις συνδεδεμένες με αυτή, κάτι πολύ σημαντικό αφού παίζει σημαντικό ρόλο στην κατάταξη των μηχανών αναζήτησης.

Το κείμενο αγκύρωσης του εσωτερικού συνδέσμου πρέπει να περιλαμβάνει λέξεις/φράσεις-κλειδιά. Αυτό βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν το περιεχόμενο της συνδεδεμένης σελίδας. Αν συνδέσετε την ίδια σελίδα πολλές φορές από άλλες σελίδες, προσπαθήστε να τροποποιήσετε λίγο το κείμενο αγκύρωσης.

Εισάγετε συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες υψηλής αξίας, δηλαδή αυτές με την υψηλότερη κατάταξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτή θα λάβουν μέρος από την αξία της. Για παράδειγμα, αν η σελίδα του ιστολογίου (blog) είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ιστότοπο σας, είναι λογικό να έχετε σύνδεσμο στο μενού πλοήγησης. Έτσι, το ιστολόγιο θα λάβει αξία από την αρχική σελίδα και θα την μεταφέρει, με τη σειρά του στα διάφορα άρθρα.

4. Βελτιστοποιήστε τις Διευθύνσεις URLs

Διατηρήστε τις διευθύνσεις URLs μικρές αλλά περιγραφικές. Πρέπει να είναι συναφείς με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να περιλαμβάνουν τη φράση-κλειδί. Οι περιγραφικές διευθύνσεις URLs βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν το περιεχόμενο και να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη.

Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) όπως το WordPress, δημιουργούν, αυτόματα, τις διεθύνσεις με βάση τον τίτλο H1 της ιστοσελίδας. Σας δίνουν όμως τη δυνατότητα να τις τροποποιήσετε. Πριν δημοσιεύσετε μια ιστοσελίδα, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση URL είναι συνοπτική και εξηγεί με σαφήνεια το θέμα της σελίδας.

Συμπέρασμα

Η αποτελεσματική δομή ιστότοπου είναι απαραίτητη για την εμπειρία χρήστη και τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO). Βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόσετε είναι μια αποτελεσματική ιεραρχία, ένα λειτουργικό και εύχρηστο μενού, βελτιστοποιημένοι εσωτερικοί σύνδεσμοι και διευθύνσεις URLs.

Πόσο χρήσιμο είναι το άρθρο;

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Scroll to Top