Διεύθυνση URL Φιλική προς το SEO - seotips.gr

Διεύθυνση URL Φιλική προς το SEO

Η διεύθυνση URL φιλική προς το SEO είναι στοιχείο της βελτιστοποίησης των μηχανών αναζήτησης εντός της σελίδας (on-page SEO) και παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της προβολής του ιστότοπου στις σελίδες των αποτελεσμάτων αναζήτησης (SERPs).

Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι και γιατί η διεύθυνση URL φιλική προς το SEO είναι σημαντική, καθώς και βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν.

Τι Είναι η Διεύθυνση URL;

Η διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator-Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων) δηλώνει τη διεύθυνση ενός πόρου στο διαδίκτυο, όπως ιστοσελίδα, εικόνα, κ.α.

Η διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας φαίνεται στη γραμμή διεύθυνσης στο επάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης.

Τα μέρη από τα οποία αποτελείται η διεύθυνση URL είναι:

  • Πρωτόκολλο: Δίνει οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησης για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα. Μπορεί να είναι HTTP ή HTTPS. Πλέον, η Google προτείνει το πρωτόκολλο HTTPS καθώς προσφέρει κρυπτογράφηση των δεδομένων (π.χ. ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών) που μεταδίδονται μεταξύ του διακομιστή και του προγράμματος περιήγησης.
  • Όνομα τομέα (domain name): Είναι το κύριο μέρος της διεύθυνσης, και προσδιορίζει το όνομα του ιστότοπου (π.χ. google, youtube ή seotips).
  • Τομέας ανώτατου επιπέδου (top-level domain -TLD): Είναι το τμήμα που ακολουθεί το όνομα του ιστότοπου (π.χ. ‘.com’, ‘.edu’ ή ‘.gr’).
  • Υποφάκελος: Είναι ο υποφάκελος που βρίσκεται στον κύριο κατάλογο και δείχνει την ιεραρχία του ιστότοπου (π.χ. ‘on-page-seo’). Βοηθά τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης να καταλαβαίνουν σε ποιά ενότητα του ιστότοπου βρίσκονται.
  • Σύντομο όνομα (slug): Το σύντομο όνομα είναι το τμήμα της διεύθυνσης URL που προσδιορίζει μια συγκεκριμένη σελίδα ή άρθρο. Βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν το περιεχόμενο (π.χ. ‘διεύθυνση-url-φιλική-προς-το-seo’).

Γιατί η Φιλική προς το SEO Διεύθυνση URL Είναι Σημαντική;

Μια καλά δομημένη και φιλική προς το SEO διεύθυνση URL είναι ζωτικής σημασίας για κάθε ιστότοπο που στοχεύει να κατατάσσεται υψηλότερα στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης (SERPs).

Βασικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στη δομή της διεύθυνσης URL είναι:

1. Επιδρά στην Κατάταξη της Ιστοσελίδας στα Αποτελέσματα Αναζήτησης

Η διεύθυνση URL είναι ένας από τους παράγοντες κατάταξης της Google αλλά και των άλλων μηχανών αναζήτησης. Επίσης, η σημασία της διεύθυνσης URL για το SEO αποδεικνύεται από το κείμενο στον οδηγό του Google SEO.

Μια διεύθυνση URL φιλική προς το SEO που περιέχει σχετικές λέξεις-κλειδιά και περιγράφει το περιεχόμενο βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν το θέμα της σελίδας σας και να το ευρετηριάσουν ανάλογα.

Αυτό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την προβολή και την κατάταξη του ιστότοπου στα αποτελέσματα αναζήτησης.

2. Βελτιώνει την Εμπειρία Χρήστη

Η σαφής και περιγραφική διεύθυνση URL δεν είναι ωφέλιμη μόνο για τις μηχανές αναζήτησης αλλά και για τους χρήστες.

Όταν μια διεύθυνση URL αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο μιας σελίδας, είναι πιο εύκολο για τους επισκέπτες να καταλάβουν τι θα βρουν κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο. Επίσης, μια διεύθυνση URL με σωστή δομή διευκολύνει τους χρήστες να πλοηγηθούν στον ιστότοπο.

Έτσι η εμπειρία του χρήστη βελτιώνεται, οδηγώντας σε υψηλότερες αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR).

3. Αυξάνει την Αναλογία Κλικ προς Αριθμό Εμφανίσεων (CTR)

Μια σαφής και περιγραφική διεύθυνση URL αυξάνει την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) από τις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης, καθώς οι χρήστες είναι πιο πιθανό να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο που αντιπροσωπεύει με ακρίβεια το περιεχόμενο που αναζητούν.

Ένα υψηλότερο CTR όχι μόνο οδηγεί σε περισσότερη οργανική επισκεψιμότητα στον ιστότοπο, αλλά επηρεάζει θετικά την κατάταξη της ιστοσελίδας, καθώς οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν το CTR ως σημαντικό παράγοντα κατάταξης.

4. Βοηθά την Ερευτηρίαση και Κατηγοριοποίηση

Η καλά δομημένη διεύθυνση URL βοηθά τις αράχνες των μηχανών αναζήτησης να ανιχνεύουν και να κατανοούν το περιεχόμενο μιας σελίδας. Αυτό οδηγεί σε σωστή κατηγοριοποίηση και ευρετηρίαση του περιεχομένου, καθιστώντας το πιο πιθανό να εμφανίζεται για σχετικές αναζητήσεις.

Τελικά, οι φιλικές προς το SEO διεθύνσεις URL συμβάλλουν στην αποτελεσματική στρατηγική SEO, βελτιώνοντας τις πιθανότητες του ιστότοπου να κατατάσσεται υψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης, προσελκύοντας περισσότερη οργανική επισκεψιμότητα και παρέχοντας καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Βέλτιστες Πρακτικές για Διεύθυνση URL Φιλική προς το SEO

Ακολουθήστε τις παρακάτω πρακτικές για να δημιουργήσετε διεύθυνση URL φιλική προς το SEO που θα βοηθήσει στη βελτίωση της κατάταξης του ιστότοπου.

1. Χρησιμοποιήστε Πρωτόκολλο HTTPS

Έχει αναφερθεί ότι το πρωτόκολλο HTTPS κρυπτογραφεί τα δεδομένα των χρηστών που αποστέλλονται από τον ιστότοπο στον διακομιστή (server) που τον φιλοξενεί. Επίσης, από το 2014 αποτελεί παράγοντα κατάταξης της Google.

Οπότε, αν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP, αξίζει τον κόπο, να το αλλάξετε σε HTTPS, εγκαθιστώντας ένα πιστοποιητικό SSL (Secure Sockets Layer). Μπορείτε να βρείτε δωρεάν ή επί πληρωμή πιστοποιητικά SSL. Συμβουλευτείτε τον πάροχο όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος σας.

2. Αποφύγετε τη Χρήση Υποτομέα (subdomain)

Ο υποτομέας εμφανίζεται πριν το όνομα τομέα (π.χ. ‘blog.seotips.gr’). Η Google λέει ότι είναι σωστό να χρησιμοποιήσετε είτε υποτομείς (subdomains) είτε υποφακέλους (subdirectories). Όμως, μεταχειρίζεται τους υποτομείς ως ξεχωριστούς ιστότοπους, δηλαδή κάθε υποτομέας θα ανιχνεύεται και θα ερευτηριάζεται ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι τα backlinks που έχει κερδίσει ο ιστότοπος δεν θα μοιράζονται με τους υποτομείς, ο κάθε υποτομέας πρέπει να εισαχθεί στις πλατφόρμες της Google (π.χ. Analytics, Search Console) ξεχωριστά, κ.α.

Αντίθετα, χρησιμοποιώντας υποφακέλους (subdirectories), δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα από τα παραπάνω θέματα.

3. Επιλέξτε Ευκολομνημόνευτο Όνομα Τομέα

Αν υλοποιείτε νέο ιστότοπο, επιλέξτε ένα όνομα τομέα που να είναι ευκολομνημόνευτο και μικρό. Δεν είναι απαραίτητο να περιέχει λέξη-κλειδί, γιατί όπως λέει η Google δεν σημαίνει ότι θα λάβει καλύτερη κατάταξη για τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.

4. Επιλέξτε το Κατάλληλο TLD

Η επιλογή τομέα ανώτατου επιπέδου (top-level domain -TLD) εξαρτάται από τον σκοπό του ιστότοπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας τομέας ανώτατου επιπέδου με κωδικό χώρας (ccTLD), όπως ‘.gr’, είναι μια σωστή επιλογή. Η Google αναγνωρίζει το TLD με κωδικό χώρας και κατανοεί ότι ο ιστότοπος απευθύνεται σε χρήστες στη χώρα που αυτό αντιπροσωπεύει.

5. Χρησιμοποιήστε τις Κατηγορίες στη Διεύθυνση URL

Χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες (άρθρων ή προϊόντων) στη διεύθυνση URL είναι εμφανής η ιεραρχία του ιστότοπου και οι επισκέπτες κατανοούν σε ποιο σημείο βρίσκονται.

Για παράδειγμα, η διεύθυνση: ‘https://seotips.gr/τεχνικό-seo/διεύθυνση-url-φιλική-προς-το-seo/’ δείχνει την ιεραρχία και ότι ο επισκέπτης βρίσκεται στην κατηγορία άρθρων ‘Τεχνικό SEO‘ και στο άρθρο ‘Διεύθυνση URL Φιλική προς το SEO’.

Αν ο ιστότοπος είναι μεγάλος, όπως ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με πολλά προϊόντα, μπορείτε να συμπεριλάβετε και υποκατηγορίες στη διεύθυνση URL. Δηλαδή: ‘https://domain.gr/γυναίκα/ρούχα/φορέματα/‘.

Χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά στις κατηγορίες και στις υποκατηγορίες, χωρίς να τις επαναλαμβάνετε. Δηλαδή η διεύθυνση: ‘https://domain.gr/γυναίκα/ρούχα-γυναίκα/φορέματα/‘ δεν είναι σωστή.

6. Βελτιστοποιήστε το Σύντομο Όνομα (slug)

Διατηρήστε το Σύντομο και Περιγραφικό

Το σύντομο όνομα πρέπει να είναι μικρό. Διαφορετικά η Google θα το περικόψει στα αποτελέσματα αναζήτησης (εμφανίζεται στον τίτλο του αποτελέσματος).

Επίσης, πρέπει να είναι περιγραφικό ώστε οι χρήστες και οι μηχανές αναζήτησης να καταλαβαίνουν το θέμα της ιστοσελίδας.

Συμπεριλάβετε Λέξεις-Κλειδιά

Οι λέξεις-κλειδιά στη διεύθυνση URL βοηθούν τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν γρήγορα το θέμα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ωστόσο, μην συμπεριλάβετε πολλές λέξεις-κλειδιά ή επαναλάβετε πάνω από μία φορά τη λέξη-κλειδί.

Διαχωρίστε τις Λέξεις Παύλες

Η Google συστήνει να χρησιμοποιούνται παύλες για τον διαχωρισμό των λέξεων και όχι κάτω παύλες. Ο διαχωρισμός των λέξεων βοηθά τόσο τους χρήστες όσο και τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν πιο εύκολα τις έννοιες στη διεύθυνση.

Χρησιμοποιήστε Πεζά Γράμματα

Είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιήσετε πεζά γράμματα στις διευθύνσεις URL σας, καθώς οι μηχανές αναζήτησης ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα κεφαλαία γράμματα ως ξεχωριστές διευθύνσεις URL, κάτι που θα οδηγήσει σε προβλήματα διπλού περιεχομένου.

Οι διευθύνσεις URL με πεζά γράμματα είναι, επίσης, πιο φιλικές προς το χρήστη και πιο ευανάγνωστες.

Μην Χρησιμοποιήσετε Σύμβολα

Σύμβολα ΄όπως κόμματα, ερωτηματικά, θαυμαστικά, κενά, εισαγωγικά, κ.α. είναι ειδικοί, μη ασφαλείς χαρακτήρες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διεύθυνση URL.

Συμπεράσματα

Οι φιλικές προς το SEO διευθύνσεις URLs είναι ζωτικής σημασίας για το τεχνικό SEO.

Επιλέγοντας το πρωτόκολλο HTTPS, ένα ευκολομνημόνευτο όνομα τομέα, συμπεριλαμβάνοντας κατηγορίες και υποκατηγορίες του ιστότοπου, ενσωματώνοντας λέξεις-κλειδιά, διατηρώντας τις σύντομες αλλά περιγραφικές και διαχωρίζοντας τις λέξεις με παύλες, αυτές οι διευθύνσεις URLs προσφέρουν μια σαφή περιγραφή του περιεχομένου μιας σελίδας.

Οι φιλικές προς το SEO διευθύνσεις URLs όχι μόνο ενισχύουν την ορατότητα του ιστότοπου και την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, αλλά συμβάλλουν, επίσης, σε μια θετική εμπειρία χρήστη, καθιστώντας το περιεχόμενο πιο εύκολο στην εύρεση, κατανόηση και κοινή χρήση.

Πόσο χρήσιμο είναι το άρθρο;

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Scroll to Top