Έλεγχος Τεχνικού SEO σε 7 Βήματα - seotips.gr

Έλεγχος Τεχνικού SEO σε 7 Βήματα

Η βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO) βασίζεται σε 3 πυλώνες, το on-page SEO, το off-page SEO και το τεχνικό SEO. Για τον κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες πρέπει να διενεργείται, περιοδικά, έλεγχος ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση και η υγεία του ιστότοπου. Ο έλεγχος τεχνικού SEO είναι πολύ σημαντικός γιατί θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε σημαντικά την απόδοση του ιστότοπου.

Τι Είναι ο Έλεγχος Τεχνικού SEO;

Ο έλεγχος τεχνικού SEO είναι η διαδικασία ανάλυσης των τεχνικών στοιχείων του ιστότοπου, με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να εμποδίζουν την ανίχνευση, την ευρετηρίαση και την κατάταξη του στις μηχανές αναζήτησης.

Διεξάγοντας έναν ενδελεχή έλεγχο τεχνικού SEO μπορείτε να ανακαλύψετε και να διορθώσετε τεχνικά ζητήματα, κάτι που θα βελτιώσει την απόδοση του ιστότοπου στις μηχανές αναζήτησης.

Ο έλεγχος για το τεχνικό SEO πρέπει να γίνεται ανά τακτά διαστήματα, π.χ. κάθε 3 μήνες ή κάθε φορά που διαπιστώνετε σημαντική μεταβολή στην κατάταξη του ιστότοπου. Επίσης, πρέπει να διεξάγεται κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης ενός νέου ιστότοπου και όταν αναλαμβάνετε τη συντήρηση ενός υπάρχοντος ιστότοπου.

Πώς να Κάνετε τον Έλεγχο για το Τεχνικό SEO;

Γενικά, οι έλεγχοι τεχνικού SEO δεν είναι εύκολοι, είτε πρόκειται για έναν μικρό ιστότοπο είτε για έναν ιστότοπο με μεγάλο αριθμό σελίδων ή σε πολλές γλώσσες.

Ένας ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος SEO περιλαμβάνει πολλά βήματα για την αξιολόγηση της απόδοσης και της προβολής μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βασικά βήματα:

1. Ανίχνευση και Ευρετηρίαση Ιστότοπου

Οι αλγόριθμοι των μηχανών αναζήτησης αφού ανιχνεύσουν και ευρετηριάσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, στη συνέχεια το κατατάσσουν. Αν η ιστοσελίδα σας δεν ανιχνευτεί και ευρετηριαστεί δεν θα λάβει κάποια κατάταξη στις σελίδες αποτελεσμάτων όσο πολύτιμο και να είναι το περιεχόμενο της.

Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ιστοσελίδες έχουν ανιχνευτεί και ευρετηριαστεί από τις μηχανές αναζήτησης.

Ελέγξτε το Αρχείο robots.txt

Το αρχείο robots.txt είναι το πρώτο σημείο του ιστότοπου που διαβάζουν οι μηχανές αναζήτησης. Είναι πολύ απλό και περιέχει οδηγίες σχετικά με το ποια σημεία του ιστότοπου πρέπει να ανιχνευτούν και ποια δεν πρέπει.
Το αρχείο βρίσκεται στον ριζικό φάκελο του ιστότοπου και το βρίσκετε πληκτρολογώντας: domain/robots.txt. Αν δεν υπάρχει, δημιουργείστε το, χρησιμοποιώντας έναν απλό κειμενογράφο.

Το αρχείο έχει την παρακάτω μορφή, η οποία δείχνει ότι επιτρέπεται η ανίχνευση του ιστότοπου σε όλες τις μηχανές αναζήτησης και για όλες τις ιστοσελίδες εκτός από τον φάκελο ‘/wp-admin

User-agent: *
Allow: /
Disallow: /wp-admin
Sitemap: https://seotips.gr/sitemap_index.xml

Ελέγξτε τον Χάρτη Ιστότοπου XML

Ο χάρτης ιστότοπου είναι ένα αρχείο που περιέχει ΄όλες τις σελίδες του ιστότοπου με την ιεραρχία τους. Υπάρχουν 2 τύποι, ένας που διαβάζεται από τις μηχανές αναζήτησης (αρχείο XML) και ένας που μπορεί να διαβαστεί από τους επισκέπτες.

Είναι σημαντικό να υπάρχει ο χάρτης ιστότοπου XML γιατί δίνει οδηγίες στις μηχανές αναζήτησης ώστε να ανακαλύψουν όλες τις σελίδες του ιστότοπου.

Αν υλοποιείται τον ιστότοπο με το WordPress, πρόσθετα όπως το Yoast SEO ή το All in One SEO δημιουργούν αυτόματα τον χάρτη ιστότοπου XML. Διαφορετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε online εργαλεία όπως XML-Sitemaps ή Screaming Frog.

Αφού δημιουργηθεί ο χάρτης ιστότοπου, υποβάλλετε τον στην Google, έτσι θα κερδίσετε κάποιο χρόνο από αυτόν που θα χρειαζόταν να τον ανακαλύψει μόνη της.

Για να ελέγξετε τα παραπάνω και για να δείτε τις ιστοσελίδες που έχουν ανακαλύψει και αποθηκεύσει οι μηχανές αναζήτησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε online εργαλεία όπως το Screaming Frog, το Semrush, το Ahrefs ή το Google Search Console. Αυτά τα εργαλεία σας δείχνουν τις σελίδες που έχουν ερευτηριαστεί αλλά και αυτές που δεν έχουν ερευτηριαστεί αναφέροντας και τον λόγο, κάτι που θα σας βοηθήσει να τον διορθώσετε.

2. Ανάλυση Δομής Ιστότοπου και Διεύθυνσης URL

Η δομή του ιστότοπου αναφέρεται στην ιεραρχία των ιστοσελίδων του και πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους.

Η δομή του ιστότοπου πρέπει να είναι απλή, ξεκάθαρη και όλες οι σελίδες να συνδέονται μεταξύ τους, έτσι οι μηχανές αναζήτησης ανακαλύπτουν όλες τις σελίδες και τις ευρετηριάζουν.

Ιδανικά, όλες οι σελίδες του ιστότοπου πρέπει να απέχουν 3 κλικ από την αρχική. Όταν χρειάζονται περισσότερα από 3 κλικ, η ιεραρχία του ιστότοπου έχει μεγάλο βάθος. Οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν ότι οι σελίδες που βρίσκονται πιο χαμηλά στην ιεραρχία είναι λιγότερο σημαντικές ή σχετικές.

Είναι σημαντικό, η ιεραρχία του ιστότοπου να αποτυπώνεται και στη διεύθυνση URL των ιστοσελίδων. Ας υποθέσουμε ότι ο επισκέπτης ενός eshop για να βρει παιδικά παπούτσια για κορίτσια ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική > Παιδικά Παπούτσια > Κορίτσια, η διεύθυνση URL θα πρέπει να είναι: domain/παιδικά-παπούτσια/κορίτσια.

Οι διευθύνσεις URL πρέπει να είναι συνοπτικές, περιγραφικές και να περιέχουν σε λέξεις-κλειδιά. Ενσωματώνοντας σχετικές λέξεις-κλειδιά στις διευθύνσεις URL, μπορείτε να βελτιώσετε την προβολή του ιστότοπου στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Ελέγξτε αν, οι διευθύνσεις URL περιέχουν κάτω παύλες, έχουν πολλές παραμέτρους ή μεγάλο μήκος και διορθώστε τις.

3. Ανάλυση Εσωτερικών Συνδέσμων

Η εσωτερική διασύνδεση ενός ιστότοπου είναι καθοριστικής σημασίας γιατί βοηθούν επισκέπτες και μηχανές αναζήτησης να βρουν το περιεχόμενο του ιστότοπου.

Με την ανάλυση των εσωτερικών συνδέσμων θα ανακαλύψετε προβλήματα όπως οι ‘σπασμένοι’ εσωτερικοί σύνδεσμοι ή οι ‘ορφανές’ ιστοσελίδες.

‘Σπασμένοι’ εσωτερικοί σύνδεσμοι είναι αυτοί που οδηγούν σε ιστοσελίδες που δεν υπάρχουν. Διορθώστε είτε συνδέοντας με μια άλλη σελίδα ή καταργώντας τον.

‘Ορφανές’ είναι οι σελίδες που δεν έχουν κανέναν εσωτερικό σύνδεσμο που να οδηγεί σε αυτές. Ελέγξτε αν υπάρχουν ‘ορφανές’ σελίδες στον ιστότοπο και προσθέστε τουλάχιστον έναν εσωτερικό σύνδεσμο προς αυτές.

4. Έλεγχος Ταχύτητας και Απόδοσης Ιστότοπου

Η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας είναι ανάμεσα στους πιο σημαντικούς παράγοντες κατάταξης της Google. Ένας γρήγορος ιστότοπος βελτιώνει αισθητά την εμπειρία χρήστη, αντίθετα ένας αργός ιστότοπος αναγκάζει τους επισκέπτες να τον εγκαταλείψουν πριν ολοκληρώσουν αυτό που σκόπευαν να κάνουν.

Η Google έχει υλοποιήσει ένα δωρεάν εργαλείο το PageSpeed Insights, το οποίο δίνει μετρήσεις σχετικά για την ταχύτητα της ιστοσελίδας στα κινητά και στους υπολογιστές, όπως και υποδείξεις για τη βελτίωση της ταχύτητας.

Όμως, το PageSpeed Insights ελέγχει μια ιστοσελίδα κάθε φορά, οπότε ελέγξτε την αρχική σελίδα και τις σημαντικές σελίδες του ιστότοπου.

Υπάρχουν άλλα εργαλεία όπως το το Semrush, το Ahrefs τα οποία δίνουν μια συνολική αξιολόγηση του ιστότοπου και επίσης αναφέρουν όλα τα θέματα που χρειάζονται διόρθωση.

Βελτιώστε την ταχύτητα φόρτωσης του ιστότοπου συμπιέζοντας τις φωτογραφίες, ελαχιστοποιώντας τα αρχεία CSS και JavaScript, αξιοποιώντας την προσωρινή μνήμη, κ.α.

Η βελτιστοποίηση της ταχύτητας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρόνο και συνεχείς ελέγχους. Στην περίπτωση που υλοποιείτε ένα ιστότοπο σε WordPress μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα ειδικά πρόσθετα όπως το WPRocket, το WP Super Cache, το WPOptimize, το W3 Total Cache, κ.α.

5. Έλεγχος Φιλικότητας προς Κινητές Συσκευές

Σημαντικό βήμα στον έλεγχο τεχνικού SEO είναι να βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος είναι φιλικός προς τις κινητές συσκευές.

H Google έχει ανακοινώσει ότι για την ανίχνευση και ευρετηρίαση χρησιμοποιεί πρώτα την έκδοση του ιστότοπου για κινητά και έπειτα την έκδοση του για υπολογιστές. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ευρετηρίαση με προτεραιότητα τις κινητές συσκευές (mobile-first indexing).

Γι’ αυτό χρειάζεται να βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπος εμφανίζεται τέλεια και χωρίς προβλήματα στις κινητές συσκευές.

Για να ελέγξετε τη φιλικότητα του ιστότοπου προς κινητές συσκευές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Google Search Console. Αυτό περιέχει μια χρήσιμη αναφορά ‘Χρήση σε Κινητά‘. Σε αυτήν μπορείτε να δείτε τον αριθμό τον σελίδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ερευτηρίαση και τον αριθμό αυτών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Παρακάτω, δείχνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις σελίδες. Επιλέγοντας το κάθε πρόβλημα, εμφανίζονται οι σελίδες που επηρεάζονται και οδηγίες για τη διόρθωση του.

6. Έλεγχος Τεχνικών Στοιχείων της Ιστοσελίδας

Είναι σημαντικό να ελέγξετε τα βασικά τεχνικά στοιχεία της ιστοσελίδας, όπως ο τίτλος, η ετικέτα τίτλου, η μετα-περιγραφή, η γλώσσα της ιστοσελίδας.

Τίτλος και Ετικέτα Τίτλου

Ο τίτλος είναι σημαντικό στοιχείο για τους επισκέπτες επειδή τους δίνει να καταλάβουν το θέμα της ιστοσελίδας. Εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης και όσο πιο ελκυστικός είναι τόσα περισσότερα κλικ λαμβάνει.

Την ετικέτα τίτλου διαβάζουν οι μηχανές και ο κώδικας της είναι:

<title>Ετικέτα Τίτλου (Title Tag): Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε</title>

Γενικά, ο τίτλος πρέπει να είναι μέχρι 60 χαρακτήρες ώστε να εμφανίζεται ολόκληρος στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Μετα-περιγραφή

Η μετα-περιγραφή είναι μια μικρή περιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι μηχανές αναζήτησης την εμφανίζουν κάτω από τον τίτλο στις σελίδες των αποτελεσμάτων.

Δεν αποτελεί παράγοντα κατάταξης της Google, αλλά μια καλογραμμένη μετα-περιγραφή που περιέχει τη φράση-κλειδί βελτιώνει το τεχνικό SEO.

Το μήκος της μετα-περιγραφής πρέπει να είναι μέχρι 160 χαρακτήρες ώστε να εμφανίζεται ολόκληρη στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Γλώσσα Ιστοσελίδας

Ορίζοντας τη γλώσσα της κάθε ιστοσελίδας, ειδικά αν πρόκειται για πολύγλωσσο ιστότοπο, βοηθάτε τις μηχανές αναζήτησης να κατατάξουν τη σωστή παραλλαγή της σελίδας με βάση την τοποθεσία του χρήστη και τις προτιμήσεις γλώσσας.

7. Έλεγχος για Διπλότυπο Περιεχόμενο

Διπλότυπο περιεχόμενο σημαίνει ότι παραπάνω από μία ιστοσελίδες έχουν παρόμοιο περιεχόμενο και εστιάζουν στην ίδια φράση-κλειδί.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην κατάταξη των ιστοσελίδων καθώς οι μηχανές αναζήτησης δεν γνωρίζουν ποια σελίδα πρέπει να κατατάξουν σε σχέση με το ερώτημα. Με αποτέλεσμα, κάποιες φορές να μην κατατάσσεται καμία.

Συμπέρασμα

Ο έλεγχος τεχνικού SEO είναι μια ουσιαστική στρατηγική για τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης που περιλαμβάνει την ανάλυση της δομής, της ταχύτητας, της απόδοσης, σημαντικών τεχνικών στοιχείων, την εξέταση της φιλικότητας προς τις κινητές συσκευές.

Βελτιώνοντας τα προηγούμενα και διορθώνοντας τυχόν λα΄θη, διασφαλίζουμε ότι ο ιστότοπος είναι σωστά προετοιμασμένος για την ευρετηρίαση και την κατάταξη των ιστοσελίδων του στις μηχανές αναζήτησης και ικανοποιεί την εμπειρία του χρήστη.

Πόσο χρήσιμο είναι το άρθρο;

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Scroll to Top