Σύνδεσμοι Nofollow: Πλήρης Οδηγός - seotips.gr

Σύνδεσμοι Nofollow: Πλήρης Οδηγός

Οι σύνδεσμοι nofollow είναι σημαντικοί για την αποτελεσματική στρατηγική δημιουργίας συνδέσμων.

Η κατανόηση του τρόπου που ερμηνεύουν και αξιολογούν οι μηχανές αναζήτησης τους συνδέσμους nofollow, θα σας βοηθήσει να τους αξιοποιήσετε στρατηγικά ώστε να ενισχύσετε τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO) και να βελτιώσετε την προβολή του ιστότοπου στις σελίδες των οργανικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το άρθρο θα εξηγήσουμε τι είναι οι σύνδεσμοι nofollow, πώς τους διαχειρίζονται οι μηχανές αναζήτησης, γιατί είναι σημαντικοί, πότε τους χρησιμοποιούμε, τις διαφορές των συνδέσμων nofollow με τους συν΄δέσμους dofollow.

Τι Είναι οι Σύνδεσμοι Nofollow;

Οι σύνδεσμοι nofollow είναι υπερσύνδεσμοι με το χαρακτηριστικό rel=”nofollow” στον κώδικα HTML.

<a href=”https://example.com/” rel=”nofollow”>Πατήστε εδώ</a>

Το χαρακτηριστικό nofollow στον σύνδεσμο δίνει εντολή στις αράχνες των μηχανών αναζήτησης να μην ανιχνεύσουν τη συνδεδεμένη σελίδα και να μην διαμοιράσουν το κύρος της ιστοσελίδας (link juice) που περιέχει τον σύνδεσμο με την ιστοσελίδα που συνδέεται.

Πώς οι Μηχανές Αναζήτησης Διαχειρίζονται τους Συνδέσμους Nofollow;

To 2005 η Google ανακοίνωσε ότι οι υπερσύνδεσμοι με χαρακτηριστικό nofollow δεν θα επηρέαζαν την κατάταξη της ιστοσελίδας στόχου, δηλαδή δεν θα της μετέφεραν link juice της ιστοσελίδας-πηγής.

Αργότερα, ακολούθησαν την ίδια διαχείριση και οι μηχανές αναζήτησης Yahoo και Bing.

Γνωρίζοντας την παραπάνω διαχείριση, οι εξωτερικοί σύνδεσμοι (αυτοί που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους) ορίζονταν όλοι ως nofollow ώστε το κύρος της ιστοσελίδας να μοιράζεται μόνο μεταξύ των εσωτερικών συνδέσμων.

Το 2009, η Google άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τους συνδέσμους nofollow. Το κύρος (link juice) της ιστοσελίδας-πηγής διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των συνδέσμων που υπάρχουν στη σελίδα, εσωτερικοί και εξωτερικοί (ανεξάρτητα αν είναι nofollow ή follow), αλλά μεταφέρεται στις ιστοσελίδες με εσωτερικούς συνδέσμους και σε αυτές με εξωτερικούς συνδέσμους follow.
Το κύρος που θα μεταφερόταν στις σελίδες με σύνδεσμο nofollow, χάνεται.

Το 2019, η Google ανακοίνωσε δύο νέα χαρακτηριστικά συνδέσμων, rel=”sponsored” και rel=”ugc”.
Το χαρακτηριστικό rel=”sponsored” χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει διαφημιστικούς συνδέσμους ή συνδέσμους χορηγιών και για όποιον άλλον σύνδεσμο δίνεται αποζημείωση.
Το χαρακτηριστικό rel=”ugc” (User-generated Content) χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πχ σχόλια χρηστών ή αναρτήσεις σε φόρουμ.

Γιατί οι Σύνδεσμοι Nofollow είναι Σημαντικοί;

Οι σύνδεσμοι nofollow είναι σημαντικοί για διάφορους λόγους και η στρατηγική τους χρήση μπορεί να συμβάλει σε μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική SEO.

Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι σύνδεσμοι nofollow είναι σημαντικοί:

Επισκεψιμότητα Παραπομπής

Όλοι οι σύνδεσμοι, συμπεριλαμβανομένων των nofollow, από αξιόπιστους και δημοφιλείς ιστότοπους, οδηγούν σε αύξηση της επισκεψιμότητας παραπομπής στον ιστότοπό σας.

Ακόμα και αν οι σύνδεσμοι δεν μοιράζονται το κύρος της ιστοσελίδας, είναι σημαντικό ότι ο ιστότοπός σας κερδίζει έναν εισερχόμενο σύνδεσμο (backlink) από αξιόπιστο, συναφή και υψηλής επισκεψιμότητας ιστότοπο. Κάποιοι από τους επισκέπτες του θα επισκεφθούν τον δικό σας ιστότοπο μέσω του συνδέσμου.

Ποικιλομορφία στη Στρατηγική Δημιουργίας Συνδέσμων

Οι σύνδεσμοι nofollow συμβάλλουν στην ποικιλομορφία του προφίλ συνδέσμων του ιστότοπου.

Ενώ οι σύνδεσμοι dofollow συμβάλλουν άμεσα στη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO), οι σύνδεσμοι nofollow προσφέρουν έναν τρόπο απ΄όκτησης συνδέσμων από διάφορες πηγές. Ο συνδυασμός των δύο αυτών τύπων οδηγεί σε ένα ισορροπημένο προφίλ συνδέσμων, υποδεικνύοντας ότι ο ιστότοπος κερδίζει συνδέσμους χωρίς να χρησιμοποιεί τακτικές χειραγώγησης των μηχανών αναζήτησης.

Αύξηση Αναγνωρισιμότητας

Η αναφορά του ιστότοπου σε δημοφιλείς ιστότοπους συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα του, κάτι που οδηγεί σε περισσότερους ποιοτικούς εισερχόμενους συνδέσμους (backlinks).

Για παράδειγμα, ένας δημοφιλής ιστότοπος συνδέεται με τον ιστότοπό σας χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο με το χαρακτηριστικό nofollow. Ακόμα και έτσι οι επισκέπτες μαθαίνουν τον ιστότοπό σας και μπορεί να τον επισκεφθούν αναζητώντας τον (οργανική σύνδεση).

Πότε Χρησιμοποιούνται οι Σύνδεσμοι Nofollow;

Η χρήση συνδέσμων με το χαρακτηριστικό nofollow συνιστάται σε ορισμένες περιπτώσεις για να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη προσέγγιση της βελτιστοποίησης των μηχανών αναζήτησης.

Οι περιπτώσεις που χρειάζονται σύνδεσμοι nofollow είναι:

1. Σε Περιεχόμενο που Δημιουργείται από τον Χρήστη

Όταν ο ιστότοπος επιτρέπει στους χρήστες να συνεισφέρουν περιεχόμενο μέσω σχολίων, φόρουμ ή αναρτήσεων, η χρήση συνδέσμων με το χαρακτηριστικό rel=”ugc” είναι αναγκαία επειδή μπορεί να αποτρέψει πιθανούς ανεπιθύμητους συνδέσμους από το να επηρεάσουν την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της ακεραιότητας του προφίλ συνδέσμων του ιστότοπου.

2. Σε Χορηγούμενο ή Πληρωμένο Περιεχόμενο

Σε περιπτώσεις χορηγούμενου ή πληρωμένου περιεχομένου, συνιστάται η χρήση συνδέσμων με το χαρακτηριστικό rel=”sponsored”. Με αυτόν τον τρόπο υποδεικνύετε ότι ο σύνδεσμος αποτελεί μέρος μιας εμπορικής συμφωνίας. Αυτή η πρακτική συμμορφώνεται με τις οδηγίες των μηχανών αναζήτησης και βοηθά στην αποτροπή διαμοιρασμού του κύρους της ιστοσελίδας στο συνδεδεμένο περιεχόμενο.

3. Σε Διαφημίσεις ή σε Συνδέσμους Συνεργατών (Affiliate Marketing)

Στις διαφημίσεις ή συνδέσμους συνεργατών (affiliate marketing) πρέπει να εισάγεται το χαρακτηριστικό rel=”sponsored”.

Διαφορές Συνδέσμων Nofollow και Dofollow

Τα χαρακτηριστικά HTML, nofollow και dofollow στους υπερσυνδέσμους δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να αντιμετωπίζουν το συνδεδεμένο περιεχόμενο.

Οι σύνδεσμοι dofollow είναι οι παραδοσιακοί υπερσύνδεσμοι που μεταβιβάζουν κύρος από τη σελίδα που περιέχει τον σύνδεσμο στη συνδεδεμένη σελίδα. Αυτοί οι σύνδεσμοι συμβάλλουν σημαντικά στην κατάταξη της συνδεδεμένης σελίδας στις μηχανές αναζήτησης.

Αντίθετα, οι σύνδεσμοι nofollow δεν μεταφέρουν κύρος από τη σελίδα-πηγή στη συνδεδεμένη σελίδα. Με άλλα λόγια, δεν επηρεάζουν άμεσα τις κατατάξεις στις μηχανές αναζήτησης, όμως, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO) αποτρέποντας τη χειραγώγηση τους.

Οι σύνδεσμοι dofollow δεν χρειάζεται να περιέχουν το χαρακτηριστικό dofollow. Δηλαδή, οι μηχαν΄ές αναζήτησης διαχειρίζονται τους υπερσυνδέσμους χωρίς το χαρακτηριστικό dofollow, ως συνδέσμους dofollow. Ενώ για τους συνδέσμους nofollow πρέπει να αναφέρεται στον υπερσύνδεσμο το χαρακτηριστικό nofollow.

Υπερσύνδεσμος dofollow: <a href=”https://example.com/”>Πατήστε εδώ</a>
Υπερσύνδεσμος nodofollow: <a href=”https://example.com/” rel=”nofollow”>Πατήστε εδώ</a>

Πώς να Ελέγξετε αν ο Σύνδεσμος είναι Nofollow

Για να ελέγξετε αν ο υπερσύνδεσμος είναι nofollow, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε τον σύνδεσμο

Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στον σύνδεσμο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε “Έλεγχος”.

2. Ελέγξτε τον κώδικα του συνδέσμου

Αν δείτε στο χαρακτηριστικό rel του συνδέσμου τη λέξη nofollow, σημαίνει ότι ο σύνδεσμος είναι nofollow.

Συμπεράσματα

Οι σύνδεσμοι nofollow είναι βασικό και σημαντικό στοιχείο στη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO).

Όπως έχει αναφερθεί οι σύνδεσμοι nofollow δεν συμβάλλουν άμεσα στη βελτίωση της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης, όμως η σωστή χρήση τους έχει σημαντική αξία στην αποτελεσματική στρατηγική δημιουργίας συνδέσμων. Επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσμων και αποφεύγεται η χειραγώγηση των μηχανών αναζήτησης.

Πόσο χρήσιμο είναι το άρθρο;

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Scroll to Top