Εσωτερικοί Σύνδεσμοι (Internal Links): Πλήρης Οδηγός - seotips.gr

Εσωτερικοί Σύνδεσμοι (Internal Links): Πλήρης Οδηγός

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι είναι σημαντικό στοιχείο της δομής του ιστότοπου, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής SEO.

Οι μικρές αυτές φράσεις έχουν τη δύναμη να βελτιώσουν την κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης. Γιατί; Επειδή βοηθούν τους επισκέπτες και τις μηχανές αναζήτησης να ανακαλύπτουν το περιεχόμενο του ιστότοπου.

Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είναι οι εσωτερικοί σύνδεσμοι, γιατί είναι σημαντικοί για το SEO, ποιοί είναι οι τύποι των εσωτερικών συνδέσμων, πώς να υλοποιήσετε αποτελεσματικές στρατηγικές εσωτερικών συνδέσμων στον ιστότοπο σας και πώς να διορθώσετε προβλήματα σχετικά με την εσωτερική σύνδεση.

Τι είναι οι Εσωτερικοί Σύνδεσμοι

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι (internal links) είναι υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) που οδηγούν σε μια άλλη ιστοσελίδα μέσα στον ίδιο ιστότοπο.

Ο κώδικας του εσωτερικού συνδέσμου είναι: <a href=”https://domain.gr/url-page”>Κείμενο</a>

Γιατί οι Εσωτερικοί Σύνδεσμοι είναι Σημαντικοί για το SEO

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι είναι σημαντικοί για τους παρακάτω λόγους:

  • Επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγηθούν στον ιστότοπο
  • Βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να ανακαλύψουν το περιεχόμενο του ιστότοπου
  • Διαμοιράζουν την αξία της σελίδας σε εσωτερικές σελίδες

Ας εξηγήσουμε κάθε έναν λόγο.

Επιτρέπουν στους Χρήστες να Πλοηγηθούν στον Ιστότοπο

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη (UX-User Experience) του ιστότοπου βοηθώντας τους επισκέπτες να βρίσκουν εύκολα σχετικό και χρήσιμο περιεχόμενο.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον επισκέπτη στον ιστότοπο και οι εσωτερικοί σύνδεσμοι μπορούν να το επιτύχουν αποτελεσματικά.
Δηλαδή, ο επισκέπτης ‘προσγειώνεται’ σε κάποια σελίδα του ιστότοπου όταν βρει εκεί εσωτερικούς συνδέσμους είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσει κάποιον και να μεταβεί σε άλλη σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, οδηγούμε τον επισκέπτη να ολοκληρώσει μια επιθυμητή ενέργεια όπως πραγματοποίηση αγοράς, συμπλήρωση φόρμας, τηλεφωνική επικοινωνία, κλπ.

Βοηθούν τις Μηχανές Αναζήτησης να Ανακαλύψουν το Περιεχόμενο του Ιστότοπου

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς συνδέσμους για να ανακαλύψουν νέο περιεχόμενο, το οποίο αποθηκεύουν στη βάση δεδομένων τους.

Όπως αναφέρει η Google, “Το 1ο στάδιο είναι να ανακαλύψει (η Google) ποιές σελίδες υπάρχουν στον ιστό… Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ‘ανακάλυψη URL’. Ορισμένες σελίδες είναι γνωστές επειδή η Google τις έχει ήδη επισκεφθεί. Άλλες σελίδες ανακαλύπτονται όταν η Google ακολουθεί έναν σύνδεσμο από μια γνωστή σελίδα σε μια νέα.

Ιστοσελίδες χωρίς εσωτερικούς συνδέσμους που να οδηγούν σε αυτές ονομάζονται ορφανές. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να διορθώσετε. Αν και μπορεί οι σελίδες να περιλαμβάνονται στον χάρτη ιστότοπου, η Google ΄ή όποια άλλη μηχανή αναζήτησης θα χρειαστεί αρκετό χρόνο να τις ανακαλύψει, ειδικά αν πρόκειται για ιστότοπο με πολλές σελίδες.
Προσθέτοντας εσωτερικούς συνδέσμους σε νέες σελίδες, παρέχετε στη Google περισσότερους τρόπους για να ανακαλύψει τη σελίδα.

Επιπλέον, οι εσωτερικοί σύνδεσμοι βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν τον τρόπο που σχετίζονται μεταξύ τους διαφορετικές σελίδες και συνολικά τη δομή του ιστότοπου.

Διαμοιράζουν την Αξία της Σελίδας σε Εσωτερικές Σελίδες

Η Google χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο (PageRank) για να μετρήσει τη σπουδαιότητα (αξία) μιας σελίδας, δηλαδή τη θέση κατάταξης της.

Ας υποθέσουμε ότι η σελίδα Α έχει αξιολογηθεί ως υψηλής σπουδαιότητας από τη Google και βρίσκεται υψηλά στη σελίδα αποτελεσμάτων της. Επίσης, η σελίδα συνδέεται μέσω εσωτερικών συνδέσμων με δύο άλλες σελίδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνδεδεμένες σελίδες να λάβουν, η κάθε μία, μέρος της σπουδαιότητας της αρχικής σελίδας. Με άλλα λόγια, οι δύο σελίδες κατατάσσονται υψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης γιατί η σελίδα με την υψηλή κατάταξη συνδέεται μαζί τους.

Εσωτερικοί Σύνδεσμοι-Αξία Σελίδας

Τύποι Εσωτερικών Συνδέσμων

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εσωτερικών συνδέσμων όπως σύνδεσμοι πλοήγησης, υποσέλιδου, συναφείς και πλευρικής στήλης.

Σύνδεσμοι Πλοήγησης

Οι σύνδεσμοι πλοήγησης είναι οι πιο σημαντικοί εσωτερικοί σύνδεσμοι του ιστότοπου γιατί:

  • Βρίσκονται μόνιμα στο κύριο μενού
  • Αποτελούν τη δομή του ιστότοπου

Είναι οι σύνδεσμοι που βοηθούν τον επισκέπτη να βρει αυτό που αναζητά και τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν τη δομή/διάρθωση του ιστότοπου.

Σύνδεσμοι Υποσέλιδου

Οι σύνδεσμοι υποσέλιδου (footer links) είναι, επίσης, σύνδεσμοι πλοήγησης και εμφανίζονται σε κάθε σελίδα του ιστότοπου στο κάτω μέρος της. Συνήθως, χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν τον επισκέπτη σε σελίδες πληροφοριών σχετικά με τον ιστότοπο, όπως όροι χρήσης, πολιτική απορρήτου, συχνές ερωτήσεις, χάρτης ιστότοπου, κλπ.

Συναφείς Σύνδεσμοι

Οι συναφείς σύνδεσμοι είναι αυτοί που τοποθετούνται μέσα στο περιεχόμενο της σελίδας και οδηγούν σε άλλες σελίδες με σχετικό περιεχόμενο.

Οι σύνδεσμοι τοποθετούνται σε ένα περιγραφικό κείμενο αγκύρωσης (anchor text). Τα άρθρα περιέχουν τέτοιους συνδέσμου για να οδηγήσουν τον επισκέπτη σε σχετικό περιεχόμενο και τις μηχανές αναζήτησης για να κατανοήσουν πώς σχετίζονται οι σελίδες του ιστότοπου μεταξύ τους.

Σύνδεσμοι Πλευρικής Στήλης

Οι σύνδεσμοι πλευρικής στήλης είναι, επίσης, σύνδεσμοι πλοήγησης και χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν τον επισκέπτη σε σχετικό περιεχόμενο.

Η πλευρική στήλη σε κάποιο άρθρο μπορεί να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλα πρόσφατα άρθρα. Η πλευρική στήλη σε προϊόν μπορεί να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

Αποτελεσματικές Στρατηγικές Εσωτερικών Συνδέσμων

Είναι σημαντικό να υλοποιήσετε αποτελεσματικές στρατηγικές για τους εσωτερικούς συνδέσμους γιατί έτσι θα κατασκευάσετε έναν ιστότοπο φιλικό προς το SEO.

1. Σύνδεσμοι Από και Προς τις Σημαντικές Σελίδες

Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, η αξία μιας σελίδας μοιράζεται και στις σελίδες με τις οποίες συνδέεται μέσω των εσωτερικών συνδέσμων.
Ως εκ τούτου, μια αποτελεσματική στρατηγική είναι να έχετε εσωτερικούς συνδέσμους στο περιεχόμενο σελίδων υψηλής αξίας προς άλλες σελίδες και το αντίστροφο. Αυτό οι μηχανές αναζήτησης το εκλαμβάνουν ως σήμα ότι οι σχετικές σελίδες έχουν χρήσιμο περιεχόμενο και τις αξιολογούν ανάλογα.

2. Εσωτερικοί Σύνδεσμοι με Κείμενο Αγκύρωσης (Anchor Text)

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι με περιγραφικό κείμενο αγκύρωσης (anchor text) είναι ο καλύτερος τύπος εσωτερικού συνδέσμου. Το κείμενο αγκύρωσης αποτελείται από μία φράση και οδηγεί σε άλλη σελίδα. Η φράση πρέπει να περιγράφει το περιεχόμενο της σελίδας, αλλά να μην είναι ακριβώς ο τίτλος της σελίδας.

Επίσης, οι φράσεις όπως “Πατήστε εδώ” ή “Διαβάστε εδώ”, δεν έχουν καμία αξία.

3. Εσωτερικοί Σύνδεσμοι από Νέο Περιεχόμενο σε Παλαιό και το Αντίστροφο

Είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε εσωτερικούς συνδέσμους σε νέο άρθρο που να οδηγεί σε παλαιότερα άρθρα. Οι μηχανές αναζήτησης αξιολογούν το νέο άρθρο αλλά και τα παλαιά.
Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι νέου περιεχομένου σε παλαιό περιεχόμενο συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας του παλαιού περιεχόμενου και οι μηχανές αναζήτησης το ανεβάζουν στα αποτελέσματα αναζήτησης.

4. Αριθμός Εσωτερικών Συνδέσμων

Συμπεριλάβετε ικανό αριθμό εσωτερικών συνδέσμων στο περιεχόμενο, χωρίς όμως να το παρακάνετε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία για τον βέλτιστο αριθμό εσωτερικών συνδέσμων, αλλά 3-5 για κάθε 1000 λέξεις είναι ένας καλός αριθμός.

Προβλήματα Εσωτερικών Συνδέσμων και Πώς θα τα Διορθώσετε

Θα αναφε΄ρουμε παρακάτω προβλήματα εσωτερικών συνδε΄σμων τα οποία πρέπει να εντοπιστούν και να διορθωθούν, ώστε ο ιστότοπος να είναι φιλικός στο SEO.

Υπάρχουν εργαλεία στο διαδίκτυο (π.χ. Ubersuggest, Semrush, Ahrefs) που πραγματοποιούν έλεγχο SEO (SEO audit) στον ιστότοπο σας, βρίσκουν τα προβλήματα και προτείνουν τον τρόπο που θα τα επιδιορθώσετε.

1. Κατεστραμμένοι Εσωτερικοί Σύνδεσμοι

Οι κατεστραμμένοι εσωτερικοί σύνδεσμοι στέλνουν τους επισκέπτες αλλά και τις μηχανές αναζήτησης σε σελίδες που δεν υπάρχουν. Κατεστραμμένοι σύνδεσμοι προκύπτουν είτε γιατί η σελίδα έχει σβηστεί είτε γιατί υπάρχει λάθος στον σύνδεσμο.

Βρείτε τους κατεστραμμένους συνδέσμους και διορθώστε τους.

2. ‘Ορφανές’ Σελίδες

‘Ορφανές’ είναι οι σελίδες που δεν έχουν εσωτερικούς συνδέσμους να οδηγούν προς αυτές. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ένας από τους τρόπους που οι μηχανές αναζήτησης βρίσκουν τις σελίδες είναι μέσω των συνδέσμων. Όταν δεν υπάρχουν εσωτερικοί σύνδεσμοι, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να τις ανακαλύψουν οι μηχανές αναζήτησης.

Βρείτε τις ορφανές σελίδες και προσθέστε εσωτερικούς συνδέσμους. Αν κάποια από αυτές τις σελίδες δεν θέλετε να την ευρετηριάζουν οι μηχανές αναζήτησης προσθέστε μια ετικέτα ‘noindex’.

3. Σελίδες με Έναν Μόνο Εσωτερικό Σύνδεσμο

Σελίδες με 1 μόνο εσωτερικό σύνδεσμο λειτουργούν όπως και οι ορφανές σελίδες. Οι μηχανές αναζήτησης τις βρίσκουν πολύ δύσκολα και τις αξιολογούν ως λιγότερο σημαντικές.

Προσθέσετε εσωτερικούς συνδε΄σμους, αν θέλετε η σελίδας σας να ανέβει στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αν το περιεχόμενο της δεν είναι σημαντικό και δεν σας ενδιαφέρει η κατάταξη της, καλύτερα να προσθέσετε ετικέτα ‘noindex’.

4. Εσωτερικοί Σύνδεσμοι σε Ανακατευθυνόμενες Σελίδες

Όταν χρησιμοποιείτε ανακατευθύνσεις (redirects) πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά αν οι εσωτερικοί σύνδεσμοι συνδέονται με τη σωστή σελίδα. Αν συνδέονται με την παλαιά σελίδα, οι επισκέπτες οδηγούνται στην παλαιά και κατόπιν ανακατευθύνονται στη νέα σελίδα. Αυτή η επιπλέον ανακατεύθυνση δεν είναι απαραίτητη.

Επίσης, οι εσωτερικές ανακατευθύνσεις αυξάνουν τον χρόνο φόρτωσης της σελίδας, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία χρήστη (UX).

Ενημερώστε τους εσωτερικούς συνδέσμους ώστε να οδηγείτε τους επισκέπτες και τις μηχανές αναζήτησης απευθείας στη νέα σελίδα.

5. Εσωτερικοί Σύνδεσμοι με Nofollow Χαρακτηριστικό

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό nofollow (rel=”nofollow”) για να ενημερώσουν τις μηχανές αναζήτησης ότι δεν πρέπει να μοιράσουν την αξία της σελίδας στη συνδεδεμένη σελίδα. Είναι σωστό να χρησιμοποιείται στους εξερχόμενους συνδέσμους, αλλά όχι στους εσωτερικούς.

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι που οδηγούν σε σελίδες μέσα στον ιστότοπο δεν πρέπει να έχουν το χαρακτηριστικό nofollow. Βρείτε αυτούς τους συνδέσμους και αφαιρέστε το χαρακτηριστικό nofollow.

Συμπεράσματα

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι είναι από τις βασικές στρατηγικές SEO.

Συνδέουν τις σελίδες του ιστότοπου μεταξύ τους βοηθώντας τους επισκέπτες να βρίσκουν χρήσιμο περιεχόμενο και τις μηχανές αναζήτησης να κατανοούν τη δομή και το περιεχόμενο του ιστότοπου.

Πόσο χρήσιμο είναι το άρθρο;

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Scroll to Top